Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Det börjar aldrig med psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet.

Allt detta är bara funktionella reaktioner på livets påfrestningar som vi saknat verktyg till att hantera.

För att vi ska kunna hantera och bemöta psykiskt lidande behöver vi förstå de bakomliggande orsakssambanden till dess olika uttryck.

Jag vill i mitt arbete bidra till ökad förståelse för ’psykisk ohälsa’ som fenomen och till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa en hållbar positiv förändring för oss själva och för våra medmänniskor, barn som vuxna, liksom för samhället.

/Lasse Mattila

Nyheter

Loading new posts...
No more posts