Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Köp Böcker

 

Som bonus får du skivan
- På riktigt för dig CD till ett värde av 120:-

Till priserna ovan tillkommer porto 22-110 kr beroende på beställning av ordinarie paketen ovan (för övrigt beroende på antalet böcker vid beställning).


Nedan fyller du i namn, postadress och ev. telefonnummer:

Glöm inte att fylla i antal böcker av dem du beställer.

”Imponerande bok som får det svåra och komplexa att bli något vi alla kan förstå, hantera och förhindra. Alla som har egna eller tar hand om andras barn kan förstå vad det handlar om. Jag tycker att denna bok ska vara ett krav för alla familjehem innan man tar emot första placering.”
Sofia Garp, förälder och familjehem

”En av de främsta läroböcker med grundkunskaper för att bli medveten som förälder och öppna ögonen för att kunna motverka att andra hamnar i utanförskap.”
Ranil Håkansson, förälder och socionom

Förutom att vara skribent, föreläsare och handledare har Lasse Mattila jobbat som socialsekreterare och skolkurator och vet vad han talar om. Utgångspunkten är att vuxna ska ta ansvaret för att bygga relationer som håller och som ger en känsla av tillit, stabilitet, engagemang och förtroende. Boken passar kontaktpersoner, familjehemsföräldrar, tränare och andra som i sin profession möter barn. Boken ger bra och handfasta råd till underlättande av svåra möten.
/Erika Storme Martinger, BTJ-häfte nr 1, 2016