Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Kommande framträdanden

Oktober 2021

05 tis Webb: Nya perspektiv på psykisk ohälsa och vård.

05 tis Vara: Föreläsning; Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

08 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

21 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

November 2021

10 ons Socionomdagarna 2021, Stockholm: Föreläsning; Psykick ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

12 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

17 ons Södertälje. Föreläsning: Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

18 tor UEFF Filmfestival 2021

25 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

26 fre UEFF Filmfestival 2021

 

December 2021

03 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

09 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Mars 2022

— — Mittuniversitetet, Östersund: Föreläsning; Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning. Datum meddelas senare.