Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Kommande aktiviteter

Juli 2022

06 ons Politiska partiet Enhet. Föreläsning: Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

14 tor B.A.R.N.-snack. Föreläsning: Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

 

Augusti 2022

04 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

11 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

26 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

September 2022

16 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

29 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Oktober 2022

11 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

20 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

November 2022

15 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

25 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

December 2022

06 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

14 onsWebbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Läs mer om mina föreläsningar >>