Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Kommande framträdanden

Juni 2021

18 fre Föreläsning: Att bygga bärande relationer – om psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

22 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Augusti 2021

18 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

27 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

28-29 lör-sön Orust (peliminärt)

 

September 2021

16 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

18 lör Stockholm. Konferens: Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa.

29 ons Digital föreläsning: Psykisk ohälsa bland barn och unga och vägar till hållbar återhämtning.

30 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Oktober 2021

05 tis Digital konferens: Nya perspektiv på psykisk ohälsa och vård.

15 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

21 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

29 fre Mittuniversitetet, Östersund: Föreläsning; Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning. OBS! Flyttat till mars 2022.

 

November 2021

10 ons Socionomdagarna 2021, Stockholm: Föreläsning; Psykick ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

17 ons Södertälje. Föreläsning: Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.