Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Kommande aktiviteter

April 2023

03 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

05 ons Föreläsning: Alternativ till psykiatriska diagnoser och psykofarmaka. Zoom.

18 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

25 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Maj 2023

01 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

08 mån Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

13 lör Södertälje. Föreläsning.

23 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Juni 2023

02 fre Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

05 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

08 tor Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

12 mån Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Juli 2023

03 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

 

Augusti 2023

07 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

 

September 2023

04 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

 

Oktober 2023

02 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

04 ons Stockholm. Föreläsning: Psykisk ohälsa och bärande relationer.

 

November 2023

06 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

08 ons Stockholm. Socionomdagarna 2023

09 tor Stockholm. Socionomdagarna 2023.

 

December 2023

04 mån Digitalt torgmöte: Att förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Zoom.

 

Läs mer om mina föreläsningar >>