Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Handledning

Med kvalificerad handledning skapas ett kreativt rum för professionell och personlig utveckling för bl.a. socialsekreterare, skolpersonal, vårdpersonal, familjehem och andra som arbetar inom människovårdande yrken. 

Handledningen kan ske individuellt eller i grupp och omfatta såväl ärende-, process- som metodhandledning. Handledningen har en systemteoretisk utgångspunkt och syftar till att formulera, stärka och utveckla individens/gruppens existerande kunskaper och färdigheter, men också till att föra in ny kunskap i systemet för att utveckla det. 

Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete samt utbildad nätverksledare. Jag är också medlem i Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete.