Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Det börjar aldrig med psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet.

Allt detta är bara funktionella reaktioner på livets påfrestningar som vi aldrig fått verktyg till att hantera.

För att vi ska kunna hantera och bemöta det vi idag kallar för psykisk ohälsa behöver vi förstå de bakomliggande orsakssambanden till dess olika uttryck.

Jag vill i mitt arbete bidra till ökad förståelse för psykisk ohälsa som fenomen, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa en hållbar positiv förändring för oss själva och för våra medmänniskor, barn som vuxna, liksom för samhället och för folkhälsan.

/Lasse Mattila

Nyheter

Loading new posts...
No more posts