Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Böcker

Att förebygga livslångt utanförskap

Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa eller långtidssjukskrivningar. Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren i form av bristande måluppfyllelse i skolan, skolk och destruktivt och normbrytande beteende.

Med bakgrund i ett maskrosbarns uppväxt och med över 20 års erfarenhet av arbete med utsatta barn och ungdomar, besvarar Lasse Mattila många av vår tids mest angelägna frågor bland föräldrar, inom skolan och inom socialtjänsten, däribland:

– Hur skapar vi hållbara relationer över generationsgränserna och positivt mänskligt växande för oss själva och våra barn och ungdomar?

– Vilka grundläggande behov har våra barn och ungdomar och hur kan vi som föräldrar, yrkesverksamma och/eller andra viktiga vuxna tillgodose dessa?

– Hur kan vi inom skolan bemöta skolk, bristande måluppfyllelse och destruktivt och normbrytande beteende med hållbar förändring som resultat?

– Hur kan vi effektivisera våra barns och ungdomars inlärning och testa allas unika inlärningsstil? (Boken innehåller ett inlärningstest)

– Hur kan vi inom socialtjänsten skaffa oss relevant underlag för beslut och åtgärder samt mångdubbla effektiviteten av våra insatser?

Utifrån ett helhetsperspektiv förmedlar boken en värdegrund som sparar både mänskligt lidande och miljontals skattekronor. Boken vänder sig såväl till föräldrar som till dig som möter barn och ungdomar i ditt dagliga arbete och vill skapa hållbara strategier för att förebygga utsatthet och utanförskap. Boken innehåller autentiska fallbeskrivningar och ger konkreta och praktiska tips på förhållningssätt och agerande i möten med barn och ungdomar.

Sagt om boken

”Något av en bibel om utsatta barn och hur samhället borde ta hand om dem, det är vad den här tjocka boken är. Lasse Mattila delar generöst med sig av egna erfarenheter av att vara ett barn i riskzonen och att sedan arbeta professionellt med utsatta unga. Allt är sprunget ur ett brinnande engagemang för barnen och för att vuxna ska begripa vad dem behöver.”
Tidningen Social Qrage, nr 2 2013

”Utifrån sitt unika dubbla perspektiv, både inifrån och ovanifrån, har Lasse Mattila skrivit en bok som, om beslutfattare på alla nivåer läste den, skulle generera ofantliga vinster, mänskliga såväl som ekonomiska!”
Magnus Carlsson, rektor

”Vill vi förhindra att unga människor i utsatta livssituationer hamnar mellan stolarna i våra olika verksamheter, är första steget att läsa och låta sig beröras och påverkas av den här boken.”
Christina Sandahl, fd diakon och förvaltningschef inom socialtjänsten

”Vuxnas tillämpning av bokens innehåll har ändrat mig helt. Utan det hade jag inte suttit här med ett oerhört bra liv och JÄTTEBRA betyg i skolan. Vill inte ens tänka på hur mitt liv hade sett ut om jag inte fått den hjälpen.”
Tess, 18 år

”Boken är klockren! En helt underbar handbok för alla som arbetar med och/eller möter barn och ungdomar i sin vardag. Jag kommer att starkt rekommendera alla att läsa den. Och det viktigaste av allt, boken är så enkelt skriven att alla kan ta till sig dess budskap!”
Veronica Olsson, förälder och familjehem

”En fantastisk bok med öppenhjärtlig, hoppfull och inspirerande ton. Tänkvärt och lärorikt. Ingen av kursböckerna i ämnet har gett mig tillnärmelsevis så mycket som denna bok.”
Julia Svensson, förskolelärare

”Imponerande bok som får det svåra och komplexa att bli något vi alla kan förstå, hantera och förhindra. Alla som har egna eller tar hand om andras barn kan förstå vad det handlar om. Jag tycker att denna bok ska vara ett krav för alla familjehem innan man tar emot första placering.”
Sofia Garp, förälder och familjehem

”En av de främsta läroböcker med grundkunskaper för att bli medveten som förälder och öppna ögonen för att kunna motverka att andra hamnar i utanförskap.”
Ranil Håkansson, förälder och socionom

Att bygga bärande relationer

Hur kan vi bryta och förebygga utsatthet och utanförskap? Vad är det som avgör resultaten av våra ansträngningar, och vad är det som gör att vi kan förändra en ibland mycket destruktiv livssituation till något positivt?
Efter att i över tjugo års tid ha ägnat sitt liv åt arbetet med och för utsatta barn och ungdomar, och att lika länge ha inventerat framgångsfaktorerna i detta arbete, är Lasse Mattilas svar på dessa frågor bärande relationer.
I denna bok delar Lasse Mattila med sig av sina yrkeserfarenheter, och ger handfasta råd i konsten att bygga bärande relationer. Boken handlar om relationens betydelse i förändringsarbetet och om att vara en viktig vuxen i våra barns och ungdomars liv. Boken behandlar bl.a. följande;

– Vilka kriterier behöver vi vuxna uppfylla för att kunna bygga bärande relationer till våra barn och ungdomar?

–  Hur skapar vi tillit och förtroende i relationerna till våra barn och unga?

–  Vad krävs av oss vuxna för att vi ska kunna skapa en hållbar positiv förändring i våra barns och ungdomars liv?

Boken innehåller fallbeskrivningar hämtade direkt från verkligheten, och ger exempel på hur vuxenvärldens agerande kan spela en avgörande roll i barns och ungdomars utveckling. Boken vänder sig till dig som i din vardag möter barn och unga, och som vill skapa hållbar positiv förändring både för barnen och ungdomarna och i samhället.

Sagt om boken

Denna bok har en hel del livsviktig information att erbjuda den som i sitt arbete möter barn. Här får man lära sig om hur man, genom att bygga bärande relationer med barn och ungdomar, kan hjälpa forma samhällets utveckling.
/Nabil Alaoui, 1MiljonBoktips.se, maj 2021

Förutom att vara skribent, föreläsare och handledare har Lasse Mattila jobbat som socialsekreterare och skolkurator och vet vad han talar om. Utgångspunkten är att vuxna ska ta ansvaret för att bygga relationer som håller och som ger en känsla av tillit, stabilitet, engagemang och förtroende. Boken passar kontaktpersoner, familjehemsföräldrar, tränare och andra som i sin profession möter barn. Boken ger bra och handfasta råd till underlättande av svåra möten.
/Erika Storme Martinger, BTJ-häfte nr 1, 2016