Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

LÄNKAR

Här finner du länkar till och tips om svenska och utländska hemsidor, böcker och skrifter, poddar och filmer mm.

Vill du tipsa om länkar och material som du tycker ska finnas med nedan så tveka inte att kontakta mig.

PÅ SVENSKA

Hemsidor

Böcker, skrifter & rapporter

Poddar

Filmer

Stödgrupper på sociala medier

 

PÅ NORSKA

Hemsidor

Filmer

 

PÅ ENGELSKA

Hemsidor

Böcker, skrifter & rapporter

Poddar

Filmer

  • Medicating normal; The untold story of what can happen when profit-driven medicine intersects with human beings in distress. Periscope Mvong Pictures, 2020.
  • Cause of death: Unknown. Big Pharma, big secrets, and the human cost of selling sickness. ManifestoFilm, 2018.
  • Who cares in Sweden?; A documentary trilogy. Artimus Film SVB AB, 2012.

Vill du tipsa om länkar och material som du tycker ska finnas med nedan så tveka inte att kontakta mig.