Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Om Lasse

Jag är utbildad socionom och handledare i psykosocialt arbete. Jag har min tidiga yrkesbakgrund inom elitidrotten där jag spelat fotboll professionellt i 15 års tid i Sverige, Norge och Brasilien. Som socionom har jag min yrkesbakgrund inom socialtjänsten, där jag bland annat arbetat som socialsekreterare och som arbetsledare i ett kommunalt samarbete mellan socialtjänst, skola och kultur och fritid. Jag har även arbetat flera år som skolkurator samt närmare 10 år som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård.

Under flera års tid har jag i mitt engagemang för utsatta barn och unga från nära håll fått bevittna de ibland förödande konsekvenserna av den idag dominerande biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosynen. Något som fått mig att inse nödvändighet i främjandet av såväl effektivare, säkrare, som på sikt mer hållbara både perspektiv och insatser vid psykisk ohälsa.

Utöver socionom och handledare i psykosocialt arbete är jag utbildad nätverksledare, fysioterapeut och massör, och har även under mina drygt 20 aktiva år inom elitidrotten genomgått ett flertal ledarutbildningar inom idrotten.

Jag arbetar idag som nationell utbildare om skyddade personuppgifter samt som föreläsare, författare och opinionsbildare. Jag är även ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte bland annat är att bidra till bättre folkhälsa i Sverige. Jag är också chefredaktör och ansvarig utgivare för webbmagasinet Mad in Sweden som är en svensk upplaga av amerikanska vetenskapsjournalistens, Robert Whitakers, prisbelönta motsvarighet i USA.

Lasse Mattila

Socionom, handledare i psykosocialt arbete, föreläsare, författare och opinionsbildare. Nationell utbildare om skyddade personuppgifter. Ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) som bland annat arbetar för ett brett utbud av behandlingsalternativ och för personcentrerad vård vid psykisk ohälsa. Chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden, en svensk upplaga av amerikanska vetenskapsjournalistens, Robert Whitakers, prisbelönta motsvarighet i USA.

Arbetat i över 25 år med utsatta barn och unga samt med frågor rörande psykisk hälsa och återhämtning. Använder egenskriven musik som inslag under föreläsningarna.