Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Om Lasse

Jag har arbetat med barn och unga i utsatta livssituationer samt med frågor rörande psykisk ohälsa i över 25 år. Detta bl.a. som skolkurator, socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten, samt som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Idag arbetar jag i huvudsak som föreläsare i frågor rörande psykisk ohälsa och återhämtning och som nationell utbildare om hanteringen av skyddade personuppgifter. 

Under de senaste åren har jag i mitt engagemang för utsatta barn och unga från nära håll fått bevittna de ibland förödande konsekvenserna av den idag dominerande biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosynen. Något som fått mig att inse nödvändighet i främjandet av såväl effektivare, säkrare, som på sikt mer hållbara interventioner vid det vi idag kallar för psykisk ohälsa. 

Jag är utbildad socionom, handledare inom psykosocialt arbete, nätverksledare, fysioterapeut och massör, och har även under mina drygt 20 aktiva år inom elitidrotten genomgått ett flertal ledarutbildningar inom idrotten. 

Jag arbetar idag som enhetschef samt som föreläsare, författare och opinionsbildare. Jag är även ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte bl.a. är att bidra till bättre folkhälsa i Sverige. Jag är också ansvarig utgivare och chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden som är en svensk upplaga av amerikanska vetenskapsjournalistens, Robert Whitakers, prisbelönta motsvarighet i USA. 

Lasse Mattila

Socionom, föreläsare, författare och opinionsbildare. Ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) som bl.a. arbetar för att främja medicinfria behandlingsformer vid psykisk ohälsa. Chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden (svensk upplaga av amerikanska vetenskapsjournalistens, Robert Whitakers, prisbelönta motsvarighet i USA).

Arbetat i över 25 år med frågor rörande psykisk hälsa och ohälsa bland barn, unga och vuxna. Använder egenskriven musik som inslag under föreläsningarna.