Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Föreläsning om alternativ till psykofarmaka på Socionomdagarna 2020

Det är med både glädje och stolthet som jag kan konstatera att jag kommer att få möjlighet att, för tredje gången, föreläsa på Socionomdagarna i Stockholm, Sveriges största mötesplats för socionomer. Temat för denna gång blir “Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa”. Föreläsningen kommer bl.a. att innehålla teman som; att förstå och bemöta psykisk ohälsa bland barn och unga; psykofarmaka – risker och alternativ; samt evidensbaserade medicinfria interventioner.

Socionomdagarna 2020 går av stapeln, om omständigheterna kring corona-pandemin möjliggör det, 11-12 novemberStockholmsmässan i Stockholm.

Mer information om Socionomdagarna finner du här.

Mer information om mina föreläsningar finner du här och om mina kommande öppna framträdanden 2020 här.

Lasse