Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Engagemang

Lasse Mattila

socionom, föreläsare, författare och opinionsbildare. Ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) som bl.a. arbetar för att främja medicinfria behandlingsformer vid det vi idag kallar för psykisk ohälsa. Chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden (svensk upplaga av amerikanska vetenskapsjournalistens, Robert Whitakers, prisbelönta motsvarighet i USA).

Arbetat i 25 år med frågor rörande psykisk hälsa och ohälsa bland barn, unga och vuxna. Använder egenskriven musik som inslag under föreläsningarna.