Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

RSMH:s Radio Galen #42: Lasse Mattila om alternativ till psykofarmaka

RSMH Lund, oktober 2023

Lasse Mattila är socionom och har ett förflutet inom idrotten. Han är också ordförande för föreningen som tidigare hette Föreningen Alternativ till psykofarmaka. Den har nyligen bytt namn till Riksföreningen Kontext. I Radio Galen talar han bland annat om rätten till inflytande över sin egen vård.

Lyssna på poddavsnittet (20 min.) >>