Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Lasse Mattila.

Smärtan är kärlekens pris – Nyhetsbrev februari 2024

Läs nyhetsbrevet för februari >>

Att älska är att göra sig sårbar. Det är som om kärleken kräver av oss att vi öppnar oss fullständigt, utan reservationer och skyddsmurar, och i den sårbara nakenheten finns smärtan som en tyst följeslagare. Men smärtan är inte bara en plåga utan också ett tecken på att vi lever djupt, att vi vågar investera vår närvaro och hopp i något större än oss själva… Läs nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet februari 2024

I nyhetsbrevet för februari kan du bland annat läsa om följande;

   • Tomelilla den 4-5 mars: Föreläsning om psykisk ohälsa och återhämtning
   • Den svenska rättsrötan har fått ett nytt kapitel i historieböckerna
   • Unga med psykisk ohälsa behöver inte fler diagnoser och mediciner – Altinget
   • Digitala torgmöten 2024
   • Deltagare sökes till internationell online-enkät om ECT
   • Psykiska problem och ultraprocessade livsmedel: Ny studie visar samband
   • Obetalda skulder ökar risken för självmord
   • Psykoterapi utan antidepressiva läkemedel ger bäst resultat vid depression
   • Vid självmordstankar kan sjukhusvistelse skada lika mycket som hjälpa

Läs nyhetsbrevet för februari >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila