Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Forskare varnar för att ADHD-tester leder till massiv överdiagnostisering – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2024-02-23

Bedömningsskalor och screeningmetoder för ADHD leder till att ett stort antal personer diagnostiseras felaktigt med ADHD, enligt en studie publicerad i Journal of Attention Disorders. De befintliga metoderna leder framför allt till ett stort antal falska positiva resultat – personer som egentligen inte uppfyller kriterierna för ADHD men som ändå får diagnosen.

Studien genomfördes av Allyson G. Harrison och Melanie J. Edwards vid Queens University i Kanada.

Läs hela artikeln >>