Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vid självmordstankar kan sjukhusvistelse skada lika mycket som hjälpa – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2024-02-22

Sjukhusvistelse minskade inte risken för dödliga eller icke-dödliga självmordsförsök under det kommande året.

En ny studie visar att sjukhusvård i samband med självmordstankar skadar ungefär lika många människor som den hjälper. Om sjukhusvistelsen sker omedelbart efter ett självmordsförsök kan den dock vara till något större hjälp.

I genomsnitt fann forskarna att sjukhusvistelse inte minskade en persons risk för dödliga eller icke-dödliga självmordsförsök (SA) under det kommande året. Istället ökade sjukhusvistelsen risken för SA hos ungefär en fjärdedel av dem som upplevde det (minskad risk för SA hos 28,1 %, men ökad risk hos 24 %).

Läs hela artikeln >>