Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Tomelilla den 4-5 mars: Föreläsning om psykisk ohälsa och återhämtning

Måndagen den 4 mars och tisdagen den 5 mars kommer jag att föreläsa i Tomelilla församlingshem. Övergripande temat för föreläsningarna är psykisk ohälsa och återhämtning. För arrangemanget står Tomelillabygdens församling.

Måndagen den 4 mars kl. 18.00-21.00 kommer jag att föreläsa i Tomelilla församlingshem i Tomelilla. Målgrupp för kvällen är vuxna och temat Att förstå och hantera psykisk ohälsa – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv . Föreläsningen är kostnadsfri och Tomelilla församling bjuder på soppa. Läs mer om föreläsningen för vuxna på Tomelilla församlings hemsida >>

Dagen efter, tisdagen den 5 mars kl. 16.00-19.00, kommer jag att föreläsa för ungdomar. Då temat Att förstå och hantera psykiska problem – om självkänsla och om konsten att förverkliga drömmar. Föreläsningen är kostnadsfri och Tomelilla församling bjuder på soppa. Läs mer om föreläsningen för ungdomar på Tomelilla församlings hemsida >>

För arrangemanget för båda föreläsningarna står Tomelillabygdens församling.

Väl mött!

Lasse