Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Psykiska problem och ultraprocessade livsmedel: Ny studie visar samband – Mad in Sweden

Mad in  Sweden, 2024-02-10

Av: Colin A. Dallimore. Översättning: Rose-Marie Sorokin

En studie som nyligen publicerades i Cambridge University’s Journal, Public Health Nutrition, kopplar samman ökad konsumtion av ultraprocessade livsmedel med psykiska problem. Studien visade att personer som äter större mängder ultraprocessade livsmedel var betydligt mer benägna att rapportera mild depression och/eller en ökning av antalet psykiskt ohälsosamma eller oroliga dagar per månad. Detta är en viktig studie eftersom den ger en möjlig koppling mellan den moderna, industrialiserade kosten och den senaste tidens försämring av den mentala hälsan.

Läs hela artikeln >>