Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Systematiskt galenskap – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-11-21

Av Julia X

Vad är en människa? För att förstå psykisk ohälsa behöver vi först förstå vad en människa egentligen är. Men det gör vi väl, tänker du kanske nu? Vetenskapen har väl ganska bra koll på hur kroppen och hjärnan fungerar? Psykologer hjälper människor som mår dåligt och läkare skriver ut medicin till trasiga hjärnor med brist på än den ena än den andra signalsubstansen. Vi har behandlingsprogram för missbrukare och psykiatriska mottagningar för de deprimerade. Det är väl bra?

Absolut, allt det där är jättebra för de som blir hjälpta. Långt ifrån alla blir det dock.

Läs hela artikeln >>