Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

80 procent av befolkningen kommer att behandlas för psykisk ohälsa under sin livstid – och de mår sämre efteråt – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-11-20

En studie i JAMA Psychiatry visar att de flesta människor behandlas för “psykisk sjukdom” och att deras liv försämras efter diagnos och behandling.

En ny studie som publicerats i JAMA Psychiatry visar att nästan alla kommer att behandlas för ”psykisk sjukdom” någon gång i livet och att deras liv på många sätt blir sämre efter att de fått diagnos och behandling. Cirka 80 procent av befolkningen kommer att läggas in på sjukhus eller få psykiatriska läkemedel. Efter behandlingen är det mer sannolikt att de blir fattiga, arbetslösa och får invaliditetsförmåner, och att de har sämre sociala kontakter.

Läs hela artikeln >>