Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi lanserar GALET – en podd om psykisk hälsa och välbefinnande i en ny tid – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-11-19

Av Sofia Arvegård Wallin

Jag och Lasse började samarbeta kring det redaktionella arbetet med webbmagasinet Mad in Sweden för ett år sedan. Det tog inte lång tid innan vi började prata om en podd för att lyfta fram fler röster och nå ut till fler människor med vårt budskap. Nu är vi både glada och stolta över att snart kunna lansera vår podd.

Podden heter GALET – om psykisk hälsa och välbefinnande i en ny tid. För vi tänker att det är mycket som är galet i vårt samhälle. Ett samhälle som sjukdomsförklarar det friska i allt större utsträckning. Men vi tycker oss också se en ny tid på intåg; ett nytt paradigm som utmanar oss och samtidigt ger hopp.

Läs hela artikeln >>