Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Psykiatriska diagnoser sprids som virus på sociala medier – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-11-14

Forskare konstaterar att en massiv plötslig spridning av ovanliga psykiatriska problem följer mönstret för ”psykosomatisk social smitta”.

TikToks ”diagnostiska subkultur” leder till att barn tar på sig egenskaper från sällsynta psykiatriska diagnoser, enligt en artikel i Comprehensive Psychiatry. Barn – särskilt tonårsflickor – uppvisar självbeskrivningar av Tourettes, ätstörningar, autism och ’dissociativ identitetsstörning’ (DID). Detta både plötsligt och på ett sätt som inte stämmer överens med hur dessa diagnoser tidigare har identifierats.

Läs hela artikeln >>