Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Antidepressiva under graviditeten påverkar utvecklingen av barnets hjärna – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-11-06

Minskade hjärnvolymer till följd av SSRI-exponering under graviditeten förklarades inte enbart av depression hos modern.

I en ny studie i JAMA Psychiatry fann forskare att barn till mödrar som använt antidepressiva läkemedel (SSRI) under graviditeten hade minskad hjärnvolym i flera områden. De flesta minskningarna av hjärnvolymen fanns fortfarande kvar vid uppföljningen när barnen var 15 år gamla. Forskarna skriver att de påverkade områdena i hjärnan enligt teorin är involverade i känsloreglering.

Läs hela artikeln >>