Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Att övervinna mäktigt motstånd – Nyhetsbrev oktober 2023

Läs nyhetsbrevet för oktober >>

”Det finns ingenting så kraftfullt som en idé vars tid är kommen”, uttryckte Victor Hugo när det begav sig. Jag har på senare tid tänkt mycket på Hugos ord, inte minst när jag kommit samman med andra som också vill se en grundläggande samhällsförändring. Det kraftfält som uppstår är storslaget och hoppingivande. Läs nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet oktober 2023

I nyhetsbrevet för oktober kan du bland annat läsa om följande;

   • Bevisen på att SVT brutit mot kraven på opartiskhet och saklighet
   • Det behövs ett nytt perspektiv på den psykiska ohälsan
   • Antidepressiva ökar självmordsrisken hos ungdomar; ingen förebyggande effekt
   • JAMA Psychiatry: Att lyfta familjer ur fattigdom kan förebygga psykoser
   • #9 Månadens nyheter: SSRI och ökad självmordsrisk; psykiatriska diagnoser och barns identitetsutveckling; bevisen mot SVT och Fråga doktorn
   • Idag har vi bytt namn och heter nu Riksföreningen Kontext
   • Konferens om framtiden för ungas hälsa
   • Därför har jag överklagat Granskningsnämndens beslut till Förvaltningsrätten
   • Tre myter om ADHD
   • Kommande framträdanden

Läs nyhetsbrevet för oktober >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila