Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Det behövs ett nytt perspektiv på den psykiska ohälsan – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-10-13

Av: Alain Topor, Carina Håkansson, Lasse Mattila, Fanny Marell och Tore Hansson

Den psykiska ohälsan sägs ha ökat i Sverige och ingenting tyder på att den utvecklingen stannar upp. Statliga utredningar tillsätts för att utreda situationen och varför inte, men varför även inte ta tillvara på den kunskap som redan finns?

Redan 2016 skrev Stefan Priebe, psykiater och professor i social och samhällspsykiatri: ’Ingen mer forskning behövs.” Han menade att vi redan vet vad som behövs för att förbättra den psykiska hälsan i våra samhällen. Än mer överraskande var hans ståndpunkt att de insatser som behövs inte i första hand handlar om mer personal till vården eller nya evidensbaserade metoder. Istället betonar han bland annat nödvändigheten av att skapa trygga uppväxtmiljöer och att minska de ekonomiska klyftorna i ett land.

Läs hela artikeln >>