Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

JAMA Psychiatry: Att lyfta familjer ur fattigdom kan förebygga psykoser – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-10-06

En ny studie i JAMA Psychiatry visar att socioekonomisk utsatthet (deprivation) vid födseln och under barndomen leder till en ökad sannolikhet för psykos och bipolär sjukdom. Barn som upplevde en minskning av den socioekonomiska utsattheten fick sin risk för de psykiska problemen drastiskt minskad, till en nivå lika stor som för barn som aldrig upplevde socioekonomisk utsatthet.

Forskarna tillägger:

“Socioekonomiska insatser som lyfter människor ur mer utsatta miljöer tidigare i barndomen skulle minska risken för framtida SMI.”

Forskarna använder termen SMI (”serious mental illness”), men förtydligar att detta i den aktuella studien innebär psykos (såsom schizofreni) eller bipolär sjukdom.

Läs artikeln >>