Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Antidepressiva ökar självmordsrisken hos ungdomar; ingen förebyggande effekt – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-10-02

I en ny studie fann forskarna att SSRI-preparat ökade risken för självmordsförsök trefaldigt för personer under 18 år och upp till tvåfaldigt för personer i åldern 18-24 år. De hade ingen förebyggande effekt i någon ålder, inte ens för dem med hög risk för självmord.

”Den här studien visar liknande resultat som tidigare observationsforskning – det vill säga konsekventa bevis för en ökad risk för suicidalitet under behandling med SSRI-preparat hos barn och ungdomar”, skriver forskarna.

Studien leddes av Tyra Lagerberg vid Karolinska Institutet och publicerades i Neuropsychopharmacology.

Läs artikeln >>