Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Sverige – En demokratur – Nyhetsbrev september 2023

Läs nyhetsbrevet för september >>

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.” (Vilhelm Moberg) Läs nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet september 2023

I nyhetsbrevet för september kan du bland annat läsa om följande;

   • Tre myter om ADHD
   • Amerikanska FDA uppdaterar varningar för ADHD-läkemedel
   • 1,5 timme efter bekräftad granskning: Granskningsnämnden meddelar redan fattade beslut och friar SVT:s Fråga doktorn
   • Liverapportering från AD4E Festival 2023
   • #8 Månadens nyheter: Internationella varningar för ADHD-läkemedel; granskningshärvan kring Fråga doktorn-inslag; STAR*D-skandalen och antidepressiva läkemedel
   • RSMH lanserar ombud för unga
   • Debatten i Norge – som saknas i Sverige
   • STAR*D-skandalen växer: ett vetenskapligt bedrägeri i stor skala
   • Carola sålde allt och reser runt – lever i sin husbil
   • Kommande framträdanden

Läs nyhetsbrevet för september >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila