Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Granskningsnämnden bekräftar: Båda Fråga doktorn-inslag om ADHD kommer att granskas

Jag har idag fått bekräftelse från Granskningsnämnden för radio och tv att myndigheten kommer att granska båda de ADHD-inslagen i SVT:s program Fråga doktorn som jag anmält till myndigheten tidigare.

Under det senaste året har SVT:s program Fråga doktorn haft två inslag om ADHD. Inslag som efter sändningarna gått löpande i repris och även funnits tillgängliga för allmänheten på SVT Play.

Då båda ADHD-inslagen innehåller flera vilseledande och felaktiga uppgifter om både uppkomsten av ADHD och de stöd- och behandlingsalternativ som står till buds, har jag anmält inslagen till Granskningsnämnden för radio och tv.

Jag har idag, närmare fem månader efter min första anmälan, fått bekräftelse från granskningsnämnden om att man avser att granska de anmälda inslagen. Processen kan följas på myndighetens hemsida där också det slutgiltiga beslutet efter granskningen kommer att publiceras.

Hur lång tid granskningsnämndens granskning kommer att ta framkommer inte i myndighetens bekräftelse. Jag kommer dock att bevaka processen enligt den information som jag fått i samband med dagens besked och rapportera närmare senast efter att myndigheten fällt sitt avgörande.

Du finner båda mina anmälningar till granskningsnämnden nedan.

Lasse

Anmälningarna till Granskningsnämnden för radio och tv