Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Återkoppling från Granskningsnämnden för radio och tv

I dagarna fick jag äntligen återkoppling från Granskningsnämnden för radio och tv. I återkopplingen meddelar granskningsnämnden att man inte granskar program som sänts mer än tre månader innan anmälan inkommit till myndigheten, men att myndigheten avser att granska ett av de anmälda inslagen.

Då jag konstaterar att båda mina anmälningar inkommit till granskningsnämnden inom den av myndigheten angivna tidsramen har jag idag kontaktat ansvariga handläggaren, Alva Fredman Klockar, med en förtydligande fråga om myndighetens avsedda granskning. Du finner både mailet från granskningsnämnden samt mitt mail till myndigheten här nedanför.

Återkopplingen från Granskningsnämnden för radio och tv

Hej,

Jag kontaktar dig gällande din rättelse av datum i anmälan inlämnad den 29 juli 2023. Vi vill göra dig uppmärksam på att granskningsnämnden inte granskar program eller inslag som sändes mer än tre månader innan anmälan inkommit till Myndigheten för press, radio och tv. Dock kommer granskningsnämnden att granska det Fråga doktorn-program om adhd som sändes den 24 juli 2023.

Med vänlig hälsning,

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ALVA FREDMAN KLOCKAR, HANDLÄGGARE

Myndigheten för press, radio och tv
Telefon direkt: 08-580 070 47
Telefon växel: 08-580 070 00

Adress: Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm
www.mprt.se

The Swedish Press and Broadcasting Authority 
Phone: +46 8 580 070 47
Switchboard: +46 8 580 070 00
Address: Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mitt mail till Alva Fredman Klockar

Hej Alva!

Tack för ditt mail och för återkopplingen! Då jag är lite osäker på innebörden av ditt svar så vill jag med detta mail bara försäkra mig att jag uppfattar det hela rätt.

Som jag uppfattar ditt svar så granskar granskningsnämnden enbart program eller inslag som sänts mindre än tre månader innan anmälan inkommit till Myndigheten för press, radio och tv. När det gäller de av mig anmälda ADHD-inslagen i SVT:s program Fråga doktorn så sändes dessa den 24 juli 2022 samt den 17 april 2023. Jag har dock noterat att båda programmen sänts i repris vid upprepade tillfällen sedan respektive sändningsdatum, samtidigt som båda inslagen funnits – och finns än idag – tillgängliga för allmänheten på SVT Play. Nedan en sammanställning av datumen för respektive sändning samt för mina inlämnade anmälningar.

      • När det gäller Fråga doktorns första av mig anmälda ADHD-inslag, från den 24 juli 2022, så lämnade jag in min anmälan den 29 juli 2023. Detta efter att programmet sänts i repris fem dagar tidigare, den 24 juli 2023 (utöver tillgängligheten på SVT Play).
      • När det gäller Fråga doktorns andra av mig anmälda ADHD-inslag, från den 17 april 2023, så lämnade jag in min anmälan den 3 maj 2023, det vill säga 16 dagar efter sändningsdatumet (även detta program finns tillgängligt för allmänheten på SVT Play).

Om jag uppfattar ditt meddelande och förutsättningarna för er möjlighet att granska de aktuella programmen rätt, så uppfylls samtliga av dig angivna kriterierna för granskning av båda programmen. Jag uppfattar också att ni därmed både kan och avser att granska båda inslagen. Tacksam om du kunde bekräfta att jag uppfattat detta rätt.

Ser fram emot att höra från dig igen och att få ta del av slutsatserna av era granskningar när dessa är klara.

Allt gott!

Lasse Mattila

Lasse Mattila
Socionom, handledare, föreläsare, författare

Chefredaktör, Mad in Sweden
Ordförande, Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)
Community Manager Sweden, PACEs (Positive & Adverse Childhood Experiences) Connection

+46 708 22 79 95
lasse@lassemattila.com
www.lassemattila.com
www.facebook.com/lasse.mattila
www.twitter.com/Lasse_Mattila
YouTube
Spotify

 


Spänd förväntan på granskningsnämndens bekräftelse

Nu väntar vi med spänning på granskningsnämndens återkoppling och bekräftelse gällande de två anmälningarna av de två ADHD-inlsgaen i SVT:s Fråga doktorn. Du kan läsa båda anmälningarna här nedanför.

Lasse Mattila