Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Kan forskningen hjälpa oss framåt? – Nyhetsbrev augusti 2023

Läs nyhetsbrevet för augusti >>

Det är svårt, om inte omöjligt, att greppa samtliga delar och dimensioner inom ett forskningsfält. Inte minst inom den forskning som handlar om människors välbefinnande och lidande. Då det knappast finns någon forskning som inte kan motsägas med annan forskning hamnar resonemangen lätt i argumentationer om att ”min forskning är bättre än din forskning”. Givetvis kan vi med viss lätthet se att en del forskning är mer kvalitativ än annan, men att se samtliga delar för ett helt forskningsfält – från forskningsdesign, finansiering och intressekonflikterna till faktiska resultat och rapporterade slutsatser – är en övermäktig uppgift för vem som helst. Läs nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet 2023

I nyhetsbrevet för augusti kan du bland annat läsa om följande;

   • I fint sällskap på AD4E Festival 2023
   • #7 Månadens nyheter: Skolan och diagnoserna; ny anmälan av Fråga doktorn till gransknings-nämnden; korruptionen inom svensk hälso- och sjukvård
   • Inte vetenskapligt hållbart att benämna ADHD som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
   • En ny anmälan av SVT:s Fråga doktorn till granskningsnämnden
   • Önskan om referenser från SVT:s ansvarige utgivare för Fråga doktorn
   • En del låtar önskar jag att jag aldrig hade fått anledningen att skriva
   • Skolkultur kan bidra till överdiagnostik, visar studie
   • Ignorerade faktorer inom psykiatrin
   • Brist på helhetssyn
   • Psykiatrins kris : ett sociologiskt perspektiv av Jonas Lindblom
   • Kommande framträdanden

Läs nyhetsbrevet för augusti >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila