Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

I fint sällskap på AD4E Festival 2023

Fredagen den 22 september 2023 arrangerar brittiska A Disorder 4 Everyone (AD4E) sin populära årliga festival för förändring. Jag är ärad av att få medverka tillsammans med flera av de största change makers i vår tid när det gäller frågorna om ’psykisk hälsa’.

A Disorder For Everyone (AD4E)  är en organisation som anordnar evenemang som utmanar den dominerande diagnostiska kulturen inom ’psykisk hälsa’. Vi för samman människor som vill se en förändring i hur vi förstår och hanterar psykiska och känslomässiga problem. Detta inkluderar personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, yrkesverksamma, akademiker, journalister, konstnärer, politiker, författare och många andra.

Enkelt uttryckt menar AD4E att det finns mer användbara sätt att förstå känslomässigt lidande än att se det som en medicinsk sjukdom eller störning.

Fredagen den 22 september 2023 arrangerar AD4E sin populära årliga festival. Arrangemanget, som är den fjärde i ordningen, kommer att ske på digitala plattformen Zoom och i samarbete med PCCS BOOKS och onlinevents.com.

Medverkande på årets AD4E Festival

Lucy Johnstone
Jo Watson
Akima Thomas
Sanah Ahsan
Indigo Daya
Jacqui Dillon
Daniel Mackler
Mary Boyle
Joanna Moncrieff
Sami Timimi
Shoshana Levin Fox
James Barnes
Catherine Jackson
Anne Guy
Sarah Henry
Janet Tolan
Kate Silverton
Gabor Maté
Johann Hari
Nadine Denneth
Robert Whitaker
Karin Jervert
Marnie Wedlake
Peter Kinderman
Lasse Mattila
James & the disorders ft John Read
Viv Gordon
Clare Shaw
Sophie Olson

Läs mer om AD4E >>

Läs med om AD4E Festival 2023 >>

Boka biljett (till valfritt pris) >>

 

Lasse