Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Önskan om referenser från SVT:s ansvarige utgivare för Fråga doktorn

Jag har under de senaste månaderna anmält två av programmet Fråga doktorns inslag om ADHD till granskningsnämnden för radio och tv. Detta utifrån de vilseledande och felaktiga påståenden om ADHD som förmedlats i inslagen. Idag har jag kontaktat SVT:s ansvarige utgivare för programmet med önskan om referenser till de felaktiga påståendena.

SVT:s program Fråga doktorn har under senaste året haft två inslag om ADHD. I både inslagen har de medverkande förmedlat en bild om ADHD som skiljer sig från aktuella forskningsläget. Då den bild om ADHD som förmedlats i programmet följaktligen varit både vilseledande och många gånger direkt felaktig har jag i maj respektive juli i år anmält båda inslagen till granskningsnämnden för radio och tv.

Utöver de tidigare anmälningarna till granskningsnämnden har jag idag kontaktat SVT:s ansvarige utgivare för programmet, Bengt Strömbro, för att be denne att skicka referenserna för de i båda inslagen medverkandes vilseledande och felaktiga påståenden. Du finner mitt mail till Strömbo i sin helhet nedan.


Hej Bengt!

Hoppas allt är bra med dig och att du haft/har en fin sommar! Skriver till dig efter att ha sett två inslag om ADHD i ert program Fråga doktorn (220724 och 230417).

Då jag noterat att en del av det som förmedlas i programmen om ADHD som diagnos och om de stöd- och behandlingsalternativ som stöd till buds skiljer sig från aktuella forskningsläget vore jag tacksam om du kunde skicka de i båda programmen medverkandes referenser på följande påståenden till mig.

   • Att ADHD är en ’neuropsykiatrisk funktionsnedsättning’
   • Att ADHD är en livslång diagnos (220724)
   • Att uppkomsten av ADHD till största delen kan förklaras med genetiska faktorer och biologisk ärftlighet
   • Att uppkomsten av ADHD kan förklaras med låga nivåer av signalsubstansen dopamin i hjärnan
   • Att diagnosen ADHD kan förklara orsakerna till människors problem i vardagen (220724)
   • Att ADHD-läkemedlen har en hög effektivitet och att riskerna med läkemedlen är låga

Har du frågor eller funderingar kring min önskan ovan så tveka inte att höra av dig. Du når mig antingen genom detta mail eller via telefon 0708-22 79 95.

Önskar dig en fortsatt trevlig sommar och ser fram emot att höra från dig!

Lasse Mattila

Lasse Mattila
Socionom, handledare, föreläsare, författare
Chefredaktör, Mad in Sweden
Ordförande, Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)
Community Manager Sweden, PACEs (Positive & Adverse Childhood Experiences) Connection


+46 708 22 79 95
lasse@lassemattila.com
www.lassemattila.com
www.facebook.com/lasse.mattila
www.twitter.com/Lasse_Mattila
YouTube
Spotify

Intresserad av mitt nyhetsbrev? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

 


Lasse Mattila