Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Mer kunskap om psykofarmaka räcker inte – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-06-15

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 4 juni efterlyser två professorer och en lektor i psykologi mer kunskap om psykofarmaka för blivande psykologer. De menar att detta är nödvändigt utifrån en stadigt växande utskrivning av nämnda preparat till såväl barn som vuxna.

Artikelförfattarna säger sig eftersträva att ”kompetensen mellan läkare och psykologer bör integreras”. Vi noterar att en verklig integration skulle innebära att läkarnas studier kompletteras med ämnen som psykologi, sociologi och socialt arbete, detta är dock inget författarna skriver något om. Istället har de fokus på behovet av mer kunskap om psykofarmaka så att också psykologer ska få skriva ut dessa preparat.

Läs hela artikeln >>