Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Lasse Mattila – Det normala har blivit onormalt | Del 4 av 4 – Light of Lotta

Nu ligger del 4 av 4 av samtalet på YouTube-kanalen Light of Lotta ute. Bland teman i denna sista del psykiatriska diagnoser, nedtrappning av psykofarmaka, att förstå och hantera psykiska problem, informellt tvång, antidepressiva läkemedel och ökad självmordsrisk, ADHD och ADHD-läkemedel, språkets betydelse för förståelse av psykiska problem och medikaliseringen av livets olika skepnader. Och en del annat. 🙂
Lasse