Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Lasse Mattila – Känslor är inte sjukdomar | Del 1 av 4 – Light of Lotta

Känslor är inte sjukdomar. Nu ligger del 1 av 4 av samtalet på YouTube-kanalen Light of Lotta ute. Bland teman i samtalet psykiskt lidande, missbruk, kriminalitet, medikalisering av livets svårigheter, politik samt vikten av bärande relationer och förståelse för orsakssambanden till lidandet.
Du finner denna första del, som är 20 minuter lång, här nedanför.
Del 2 av 4 släpps på måndag den 5 juni. 🙂
Lasse