Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

VIKTIGT MEDDELANDE angående mail och meddelanden!

För drygt en vecka sen beklagade jag (åter) den långa svarstid som jag för närvarande har på mina mail och meddelanden. Jag berättade också att jag höll på att se över mina rutiner när det gäller hanteringen av de drygt 500 mail och meddelanden som jag får varje vecka. Jag har nu tagit ett första steg i detta.

Jag kommer även fortsättningsvis att (tids nog) läsa alla meddelanden jag får men kan dessvärre inte lova att jag kommer att svara alla mail och meddelanden jag får.

    • Vill du komma i kontakt med mig gällande föreläsningar och/eller handledning, kan du maila till forfragan@lassemattila.com (alt. ringa/sms:a).
    • Vill du höra av dig angående intervju och/eller andra mediarelaterade frågor, kan du nå mig på media@lassemattila.com.

Är ditt ärende brådskande, eller om du önskar personlig kontakt, är du hjärtligt välkommen att ringa eller sms:a till mig. Du är också alltid välkommen att besöka min hemsida för artiklar, lästips och andra resurser som eventuellt kan hjälpa dig vidare i ditt ärende.

Allt gott och på återhörande!

Lasse