Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Var god dröj, omkoppling sker automatiskt…

Kära vänner! Jag känner att jag har skrivit detta meddelande alltför många gånger de senaste månaderna. Det handlar om mail och andra meddelanden. Och en ursäkt för mina fördröjda svar och återkopplingar.

När jag tittar i min inkorg så finns det där i skrivande stund 602 mail. En tredjedel av dem är notiser av olika slag och en tredjedel handlar om olika typer av omvärldsbevakning. Den sista tredjedelen är personliga kontakter från er och av människor som på olika sätt lever i svåra livssituationer och/eller av andra anledningar är intresserade av och engagerade i de sakfrågor som jag jobbar med. Frågor om hur vi kan förstå, hantera och förebygga psykiskt lidande – såväl på individ-, grupp- och samhällsnivå – men också hur vi kan bidra till en grundläggande och hållbar samhällsförändring.

Om vi till ovan lägger meddelandena på sms, Messenger, Twitter, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, Telegram, och andra kommunikationskanaler så blir mitt behov av kommunikationsstruktur påtagligt.

Jag skriver inte detta meddelande för att det på något sätt är synd om mig. Tvärtom. Jag känner mig välsignad av alla dessa kontakter som berikar och inspirerar mig, och som bidrar till en djup meningsfullhet i mitt liv. Jag ser också alla kontakterna som ett tecken på att fler och fler blir berörda av och engagerade i frågorna och att förändringen verkligen är på väg.

Då jag känner att mina svarstider ofta blir oacceptabelt långa, framför allt i de fall som kan ses som ”särskilt ömmande”, kommer jag inom den närmaste framtiden att skapa nya rutiner och förhållningssätt till inkommande meddelanden. Jag kommer fortfarande att läsa alla meddelanden jag får, men jag kan dessvärre inte lova att svarstiderna för alla meddelanden kommer att bli kortare. I vissa fall befarar jag att de snarare kommer att bli ännu längre. När det gäller brådskande ärenden och frågor som kräver personlig kontakt kommer jag att vara tillgänglig på sms och telefon som vanligt. Så även om en del kommer att förändras så kommer en del att vara oförändrat.

Jag ser fram emot att höras och ses snart igen, både i det digitala och i det verkliga livet där ute. 🙂🌺

Lasse