Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Förbjud att behandla unga som mår dåligt med endast läkemedel – Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten, 2023-04-15

Ekots granskning rapporterar om en rad brister i barn- och ungdomspsykiatrins vård av 11-åriga Bryna som tog sitt liv förra året. Trots allvarliga symtom som ångest, självmordstankar och självskador fick hon endast medicin som behandling. Efter sex månader tog hon sitt liv i hemmet. Det är nu tid för att införa lex Bryna och lagstadga om ett brett utbud av behandlingsalternativ vid barn och ungas psykiska ohälsa.

Det är också hög tid att Sverige, i enlighet med FN:s barnrättskommittés uppmaningar, tar krafttag mot överförskrivningen av psykofarmaka till barn och unga. Sjukvården kan inte fortsätta bemöta psykiskt lidande hos barn och unga med tabletter som lösning på desperata rop på hjälp. Det behövs alternativ och alternativen behöver vara tillgängliga för alla, oavsett bostadsort och socioekonomisk status.

Läs hela artikeln >>