Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Föredraget den 5 april nu ute på YouTube

Onsdagen den 5 april höll jag ett föredrag  om alternativ till psykiatriska diagnoser och psykofarmaka. För arrangemanget stod partiet Enhet. Nu finns föredraget möjligt att se på YouTube.

Den diagnostiserade psykiska ohälsan, liksom förskrivningen av psykofarmaka, har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Samtidigt som fler och fler berörs av psykiska ohälsan och dess olika konsekvenser, har dagens dominerande biomedicinska och farmakologiskt inriktade kunskapssyn visat sig vara otillräcklig för förståelsen och behandlingen av fenomenet.

Onsdagen den 5 april arrangerade partiet Enhet ett digitalt seminarium i temat. Mitt bidrag under seminariet handlade om alternativ till psykiatriska diagnoser och psykofarmaka. Kvällens andra talare, Sanna Nova Emilia, pratade om sin personliga resa från diagnoser till välbefinnande.

Se föredragen >>

Mer information om mina föreläsningar finner du på min hemsida. Där kan du även se kommande öppna föreläsningar.

Allt gott!

Lasse