Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi befinner oss i ett ideologiskt vägskäl – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2023-03-23

I lördags hade vi äntligen vårt efterlängtade årsmöte. Mötet, som slutade med ajounering, synliggjorde ett ideologiskt vägskäl som vi som förening befinner oss i. Antingen fortsätter vi att jobba med utgångspunkt i psykofarmakafrågan och utifrån det syfte och ändamål för föreningen som finns formulerade i föreningens stadgar idag – eller så jobbar vi med utgångspunkt i själva förståelsen för det psykiska/mänskliga lidandet och hur vi på bästa sätt kan både förebygga och avhjälpa det. Vi från styrelsen förespråkar det sistnämnda och hade också inför årsmötet lämnat in ett förslag om stadgeändring i denna riktning. Efter ett längre samtal beslutade årsmötet att pausa mötet och att ge Göran Högberg mandat att framarbeta ett hos föreningens medlemmar förankrat motförslag till styrelsens förslag. Ett förslag som ska presenteras inför nytt/fortsatt årsmöte inom 2-3 månader. Styrelsen har i uppdrag av årsmötet fastställt datumet för ett fortsatt möte till söndagen den 11 juni kl. 09.30-12.30. Underlagen till mötet kommer, enligt våra stadgar, att skickas ut till samtliga medlemmar i samband med kallelsen senast 3 veckor före mötet.

Lasse Mattila
Ordförande

Läs artikeln på FAP:s hemsida >>