Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Deltagare sökes till intervjustudie om neuropsykiatriska diagnoser utifrån unga vuxnas perspektiv och livslopp: hälsa, identitet och motstånd

Har du blivit diagnostiserad med någon av diagnoserna ADHD, ADD och/eller autismspektrumtillstånd (inklusive diagnosen Aspergers syndrom och andra former av autismspektrumdiagnos) och vill ompröva, återkalla eller bara är kritisk mot diagnosen idag? Nu söker Fanny Edenroth Cato, fil.dr., postdoktor och universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, deltagare till en intervjustudie.

Mer information om studien finner du i Edenroth Catos annons nedan.


Hej!

Jag heter Fanny Edenroth Cato och söker dig som i barndomen eller tonår genomgått en utredning och har fått diagnosen adhd/add och/eller autismspektrumtillstånd ställd, men som i vuxen ålder är kritisk mot diagnosen. Du kanske också vill få den omprövad och återkallad. Observera att jag inte kan hjälpa dig med en eventuell omprövning, men jag är intresserad av att undersöka frågan som ett samhällsfenomen i vår tid och utifrån dina erfarenheter.

Data kommer att samlas in genom en intervju med mig där du kommer att få frågor kring dina upplevelser av att få eller ha en diagnos och hur det påverkat dig i livet. Du kommer att vara anonym. Intervjun kommer att genomföras antingen digitalt eller på en överenskommen plats och beräknas ta ca 1-1½ timme. När intervjuerna analyserats kommer resultaten att publiceras i artiklar och andra vetenskapliga texter. Inga riktiga namn kommer att förekomma i presentation av resultaten.

Kriterier för deltagande:

  • Du är 18 till 30 år gammal,
  • Du har blivit diagnostiserad med minst en av diagnoserna adhd/add och/eller autismspektrumtillstånd (innefattar diagnosen Aspergers syndrom och andra former av autism) i din barndom eller tonår,
  • Du vill ompröva, återkalla diagnosen och/eller är kritisk mot den i dag.

Vill du delta i studien eller få mer information? Kontakta då:

Fanny Edenroth Cato, via telefon/SMS: 08-120 762 11/072-147 41 46.

Jag som ansvarar för studien är:

Fanny Edenroth Cato, fil.dr., postdoktor och universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.