Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Möte med norska Landsföreningen We Shall Overcome (WSO) – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2023-03-07

I samband med seminariet ”Recovery och mänskliga rättigheter” i Oslo den 6 mars besökte vår ordförande Lasse Mattila Landsföreningen We Shall Overcome (WSO). Besöket var en del av en längre tids samverkan mellan FAP och WSO.

WSO är en brukar- och intresseorganisation för mänskliga rättigheter, självbestämmande och värdighet inom psykisk hälsa. Organisationen, vars ledord är frihet till att välja och rätt till självbestämmande, verkar för erfarenhetsbaserad kunskap och brukarstyrning inom hälso- och sjukvården.

WSO, ledd av ordföranden Mette Ellingsdalen, är remissinstans till norska myndigheter och arbetar också med ett politiskt förändringsarbete med fokus på mänskliga rättigheter och självbestämmande. Föreningen har en kontakttelefon för rådgivning och information och ger även ut tidskriften ” Søkelyset – et kritisk blikk på psykiatrien”. Föreningen arrangerar även årliga brukarfestivalen ”Amaliedagene” samt sociala aktiviteter, temakvällar, seminarier och kurser.

Läs mer >>