Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Seminarium om nedtrappning av psykofarmaka och alternativ till medicinering

Mad in Sweden, 2023-03-01

Hur kan man trappa ner psykiatriska läkemedel på ett säkert sätt och vad är alternativet till medicinering? Detta är två frågor som diskuteras och besvaras av Anders Sørensen, Laura Delano och Dex Carrington i ett seminarium i Litteraturhuset i Oslo den 5 april.

Det mesta dagens aktuella kunskap om nedtrappning kommer inte från vetenskaplig forskning utan från erfarenheter från dem med egenupplevd erfarenhet. Patienterna förstod långt före forskarna hur svårt det kan vara att sluta med psykiatriska läkemedel och hur man gör det på ett säkert sätt. Genom deras erfarenheter blev det tydligt hur viktigt det är att gå försiktigt fram och trappa ner långsamt för att undvika de värsta abstinenssymptomen. Under de senaste åren har forskningen kommit i kapp och många studier bekräftar nu de svårigheter som beroendet av receptbelagda läkemedel och abstinens innebär.

Läs mer >>