Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Digitala torgmötet den 6/3 flyttas till Litteraturhuset i Oslo

OBS! Nästa planerade digitala torgmöte på måndagen den 6/3 är omformad med anledning av mitt deltagande på seminarium om återhämtning och mänskliga rättigheter på Litteraturhuset i Oslo. Torgmötet sker genom livestreaming av seminariet på arrangemangets Facebook-sida (https://www.facebook.com/events/909178970096731?ref=newsfeed) mellan kl. 17.30-21.00.

Mer information om seminariet finner du på norska Recoverystiftelsens hemsida: https://www.recoverystiftelsen.no/aktiviteter/recovery-og-menneskerettigheter.

Vi ses!

Lasse