Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Lasse Mattila.

Förändringen sker nu – Nyhetsbrev februari 2023

Läs nyhetsbrevet för februari månad >>

Det händer mycket spännande nu. På flera håll kan vi läsa artiklar och se initiativ som ifrågasätter de idag dominerande biomedicinska och farmakologiskt inriktade perspektiven och efterlyser mer hållbara perspektiv för förståelse och avhjälpande av psykiskt lidande. Även om motståndet för en nödvändig förändring är kompakt kan vi se hur dess grundpelare krackelerar. Läs hela nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet februari 2023

I nyhetsbrevet för februari kan du bland annat läsa om följande;

  • Hånet som tystar debatten om antidepp – Kvartal
  • FN:s barnrättskommitté: Sverige behöver säkra tillgången till terapeutiska insatser för barn med psykisk ohälsa
  • # Månadens nyheter: Aktiv dödshjälp till ’psykiskt sjuka’, barndomstrauma och psykisk ohälsa, debatten som visar att förändringen är på väg
  • Frågor och svar om schizofreni och psykos – workshop med Prof. John Read
  • Digitala torgmöten 2023
  • Forskningsfika kring personcentrerad vård med Högskolan i Dalarna
  • Alternativ till psykiatriska diagnoser och psykofarmaka – gratis digitalt föredrag den 5 april
  • ”Bad things happen and they fuck you up!”
  • Utsattheten i barndomen ökar risken för att drabbas av psykiatriska tillstånd som vuxen
  • Peer support och mänskliga rättigheter – en möjlighet tull inkludering av av allas olika erfarenheter
  • Psykiatrins diagnossystem behöver uppdateras
  • Så skulle basinkomst påverka välfärdstaten
  • Kommande framträdanden

Läs nyhetsbrevet för februari månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila