Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

“Bad things happen and they fuck you up”

För en tid sen blev jag ärad med att få medverka i James Moores musikvideo för hans protestlåt mot ’psykiska sjukdomar’ och psykiatriska diagnoser: Bad Things Happen. En låt inspirerad av citatet från brittiska professorn John Read: ”Bad thing happen and they fuck you up!”.

År 2020 anordnade brittiska A Disorder for Everyone (AD4E) en online-festival. James Moore, känd för sina podcasts för webbmagasinet Mad in America, bidrog med en sång inspirerad av ett citat av professor John Read. Read  har bland annat konstaterat att psykiska problem oftast beror på att vi är med om dåliga saker, och citatet från Read som Moore inspirerades av är det numera virala  ”Bad things happen and they fuck you up!”.

När Moore hörde citatet kände han  att det fanns en låt i det. Så, med tungan i munnen, blev detta titeln på Moores protestlåt mot ’psykiska sjukdomar’ och psykiatriska diagnoser: Bad Things Happen.

Moore varnar känsliga lyssnare för att det engelska F-ordet förekommer en hel del i låten. Moore konstaterar också att om man är lättkränkt gör man sig kanske bäst med att inte titta och lyssna på låten.

Jag blev ärad med att få medverka i Moores musikvideo tillsammans med bland annat John Read, Matt Ball, Sue Cunliffe, Ruth Dixon, Alec Grant, Stevie Lewis, Vesper Moore, Angie Peacock, Rory Richie och Jo Watson.

Du finner en gratisversion av låten här: https://www.letstalkwithdrawal.com/bth/

Bad things happen and they f*ck you up

My brain isn’t broken
my mind is not confused
Suffering is human
Drugs don’t improve mood
Don’t want your diagnosis
Don’t need a label
Don’t need the DSM
On my kitchen table

And I don’t think it’s wrong
Feeling down and blue
But I do find suspicious
The cash your drugs accrue
Your diagnosing checklist
Well it seems so arbitrary
The way you lock us up is nothing short of scary

Bad things happen and they f*ck you up
If you’re searching in a textbook,
you’re completely out of luck
Bad things happen and they f*ck you up
This is the reality, better listen up

So my chemicals aren’t balanced
Or my genes are out of whack
I don’t believe you know the truth
Aren’t you really just a quack?
Where is your evidence
And the facts that we seek
We’re telling you it’s not ok
And we will not be meek

You have damaged so many
Based completely on a myth
You have profited from pain
But when accused you take the fifth
Diagnosed, drugged and bound
You probably think we’re through
But we are rising up in protest
And we will get the truth from you

Bad things happen and they f*ck you up
Keep on adding your disorders, but you’re gonna end up stuck
Bad things happen and they f*ck you up
This is our reality, better listen up
Bad things happen
And they f*ck you up
Bad things happen
And they f*ck you up
Bad things happen
And they f*ck you up
Bad things happen
But you f*cked up

Om du vill veta mer om A Disorder For Everyone, se http://www.adisorder4everyone.com

Den här låten delades av James Moore i samband med World tapering Day.

Lasse