Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Hånet som tystar debatten om antidepp – Kvartal

Kvartal, 2023-02-18

SLUTREPLIK Frågan om antidepressiva läkemedel behöver en bredare diskussion, men hur lätt är det om avvikande röster tystas med härskartekniker? Åsa Nilsonne, Johan Bengtsson samt Markus Dencker och Lasse Mattila skriver varsitt avslutande svar till kritiken de har fått från professorn i psykiatri Markus Heilig.


I december publicerade Kvartal vår artikel Hur myndigheter och media formar våra föreställningar om psykiskt lidande. Vi skrev att svensk media inte rapporterat om en internationellt uppmärksammad studie om serotonin och depression. Författarna till studien avlivar en seglivad myt om att låga serotoninnivåer leder till depression. Vi menar att den myten är destruktiv och att det därför är synd att nyheten om studien inte nått svenska mediekonsumenter. Det finns en fara i föreställningen om att depression främst är en sjukdom som ska behandlas med läkemedel, även om medicinering ibland är motiverad. Hållbara alternativ existerar nämligen, både vad gäller förståelse och behandling.

Läs hela artikeln >>