Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Peer support och mänskliga rättigheter – en möjlighet till inkludering av allas olika erfarenheter – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-02-17

Det psykiska lidandet ökar i Sverige och WHO förespråkar nya sätt att möta detta på, bland annat med hjälp av egenerfarna eller vad som kallas peer support. I det så ser vi flera risker när en förvanskad version av peer support implementeras i ett på många sätt bristfälligt system, skriver Sveriges första peer supporter Ann-Charlotte Björklund samt psykiatrikritiska aktivisten Dunja Grisell.

Läs hela artikeln >>