Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Skyddade personuppgifter – vårens utbildningar nu bokade

Nu har Cicki och jag bokat in utbildningstillfällena för våren när det gäller vår webbutbildning om skyddade personuppgifter.

Efter att i veckan ha planerat utbildningstillfällena för hela våren 2023 ser utbildningsplanen fram till sommaren som följer.

FEBRUARI 2023

Webbutbildning, tisdagen den 14/2
Kl. 09.00-12.30.

Webbutbildning, torsdagen den 23/2
Kl. 09.00-12.30.

MARS 2023

Grundutbildning, onsdagen den 10/3
Kl. 09.00-12.30. Göteborg.

Webbutbildning, tisdagen den 14/3
Kl. 09.00-12.30.

Webbutbildning, torsdagen den 23/3
Kl. 09.00-12.30.

Webbutbildning, torsdagen den 30/3
Kl. 08.30-12.00.

APRIL 2023

Webbutbildning, tisdagen den 18/4
Kl. 08.30-12.00.

Webbutbildning, torsdagen den 25/4
Kl. 08.30-12.00.

MAJ 2023

Webbutbildning, måndagen den 8/5
Kl. 08.30-12.00.

Webbutbildning, tisdagen den 23/5
Kl. 08.30-12.00.

JUNI 2023

Webbutbildning, fredagen den 2/6
Kl. 08.30-12.00.

Webbutbildning, torsdagen den 8/6
Kl. 08.30-12.00.

Webbutbildning, måndagen den 12/6
Kl. 08.30-12.00.

Flera utbildningstillfällen meddelas senare.

Har du frågor eller funderingar kring utbildningarna, eller om du vill delta i någon av dessa, tveka inte att höra av dig; lasse@lassemattila.com.

Allt gott!

Lasse