Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Erfarenhet av brukarstyrd inläggning – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2023-02-06

Av Bianca X

om jag skrev i förra inlägget har jag nyttjat brukarstyrd inläggning ett par gånger. Kommer även här kallar det för Bi. I detta inlägg berättar jag lite mer om min personliga åsikt om det, om för- och nackdelar kring att lägga in sig självvalt.

Jag måste säga att jag var positivt överraskad över hur det kändes att vara inlagd enligt Bi. Samtalet med överläkaren för att avgöra om jag är rätt patient för Bi, var mycket inriktat på min uppväxt, min anknytning till föräldrarna och trauman. Det tyckte jag var mycket positivt då jag aldrig sett ett större intresse av psykiatrin att inhämta kunskap om just ens barndom. Här var det uppenbart att läkaren ville ha en överblick över hela mig, inte bara mina symtom och beteenden.

Läs hela artikeln >>