Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

En kär vän och kollega har gått ur tiden

Mad in Sweden, 2023-01-31

Det är med stor sorg som vi publicerar nyheten om att vår kära vän och kollega Fernando Freitas avlidit efter en kortare tids sjukdom.

Freitas var medgrundare och chefredaktör för vår systertidning Mad in Brasil och en stark kraft för att utmana den biologiska psykiatrin i Brasilien och internationellt.  Tillsammans med övriga redaktionen i Mad in Brasil var han med och arrangerade åtskilliga konferenser med internationella talare i Brasilien. Detta för att lyfta frågor om psykiatriska diagnoser och läkemedel, nedtrappning samt om alternativa sätt att förstå och bemöta psykiskt lidande på, däribland Open Dialogue och Hearing Voices.

Freitas var psykolog med specialisering i socialpsykiatri (ENSP/FIOCRUZ). Han hade magisterexamen i psykologi (PUC-RJ) och doktorsexamen i psykologi vid Université Catholique de Louvain i Belgien. Han var också tidigare direktör för brasilianska förbundet för mental hälsa, Associação Brasileira de Saúde Mental (ABRASME). Freitas var också tidigare docent vid institutet för psykologi vid UERJ samt professor och forskare vid laboratoriet för studier och forskning om psykisk hälsa (LAPS/ENSP-FIOCRUZ).

Så sent som i höstas publicerade Freitas en vetenskaplig artikel där han kritiserade medikalisering av det moderna livet, en artikel som även publicerades på Mad in America den 5 januari i år. På Mad in America kan du även läsa ett porträtt av Freitas och Mad in Brasil.

Våra tankar går till Freitas familj och vänner i både Brasilien och övriga världen.

Lasse Mattila